مهاجرت کاری به کانادا

برنامه نیروی فنی حرفه ای فدرال – Federal Skilled Trades Program

۱۳۹۹-۱۱-۲۵T۰۷:۱۶:۰۷+۰۳:۳۰بهمن ۳۰, ۱۳۹۹|مهاجرت کاری به کانادا|

پیش از درباره روش اکسپرس انتری صحبت کرده‌ایم. توضیح دادیم که اکسپرس انتری روشی برای انتخاب افرادیست که از طریق برنامه هایی مانند برنامه نیروی فنی حرفه ای فدرال برای مهاجرت [...]

برنامه تجربه کار کانادایی – Canadian Experience Class

۱۳۹۹-۱۱-۲۴T۲۳:۵۵:۳۹+۰۳:۳۰بهمن ۲۸, ۱۳۹۹|مهاجرت کاری به کانادا|

در این مقاله درباره حداقل الزامات اپلای برای تجربه کار کانادایی یا Canadian Experience Class توضیح خواهیم داد. این برنامه جزو برنامه‌هایست که از روش اکسپرس انتری افراد با بیشترین امتیاز [...]

برنامه نیروی کار متخصص فدرال – Federal Skilled Workers – FSW

۱۳۹۹-۱۱-۲۴T۰۱:۴۳:۳۶+۰۳:۳۰بهمن ۲۳, ۱۳۹۹|مهاجرت کاری به کانادا|

در این مقاله حداقل الزامات (minimum requirement) برای واجد شرایط (eligible) اپلای برنامه نیروی کارمتخصص فدرال در اکسپرس انتری را بررسی می‌کنیم. در ابتدای این متن یک مقدمه درباره اکسپرس انتری [...]

Go to Top