نتیجه مشروط

پذیرش مشروط یا کاندیشنال

سوالات متداول

دلایلی مانند عدم ارائه مدرک زبان، معدل پایین مقطع قبلی،آماده نبودن مدرک مقطع قبلی و لزوم گذراندن واحدهای پیش نیاز موجب اخذ پذیرش مشروط می‌شود.

بله، احتمال رد درخواست ویزا برای پذیرش مشروط بیشتر است.

زمان اقامت شما بر حسب طول مدت زمانی که برای گذراندن دوره پیش نیاز لازم است محاسبه می‌شود.


July 5, 2020, 11:55 p.m.

ایمیدو

پلتفورم آنلاین مشاوران پذیرش تحصیلی
و مهاجرت